Östermarksvägens vägsamfällighet

Bakgrund och gällande fakta.

Enligt lantmäteriförrättning av år 2000  stipuleras att 4 fastigheter tillhörande denna förening skall efter särskild överenskommelse med ÖBV få ut- och infartsrätt från riksväg 9 via Östermarksvägen.

 

Vi har förhandlat sedan mars 2011 med föreningens ordf. Lennart Petrici avseende den ersättning som dessa fastigheter skall erlägga till ÖBV för slitage och olägenhet för våra medlemmar boende längs Östermarksvägen. Vid vår förenings senaste årsstämma beslöts att erbjuda samma villkor för årskostnaden som gäller för våra egna medlemmar. För åretruntboende 3 andelar à 300:- dvs 900:-/år. Förslaget har ej accepterats av Östermarkens vägsamfällighet med undantag för fastigheten St.Beddinge 76:1, f.d. Linus Länga ,som bedriver veterinärmottagning samt hästboxuthyrning.Enligt gällande lagstiftning har ÖBV träffat separat avtal med fastighetsägarna för denna fastighet om ut- och infartsrätt från riksväg 9. Med hänsyn till trafiken till denna fastighet har fastigheten åsatts 10 andelar. Årskostnaden blir därmed

3000:-. Sedan 2011 har ÖBV bidragit med olika åtgärder för att minska trafikflödet norrut längs Östermarksvägen. Detta är ett önskemål från våra medlemmar boende längs denna  väg  men även önskemål framfört av Östermarkens Vägsamfällighet. Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till ca 15.000:- för ÖBV. Samtidigt tillåter sig övriga tre fastighetsägare, medlemmar i Östermarkens Vägsamfällighet att utnyttja utfarten till riksväg 9 utan att göra rätt för sig!!! En av fastighetsägarna tillåter sig även att hyra ut betesmark till hästägare, vilket medfört en ökad trafik från riksväg 9. Styrelsen för ÖBV tvingas nu konstatera efter ett flertal möten med motparten att fortsatta diskussioner är meningslösa. Diskussionerna och framförda argument har blivit helt befängda och löjeväckande enligt vår uppfattning. Samtidigt som vi lämnar denna information till ÖBV:s medlemmar vill styrelsen också framhålla det orimliga i att våra medlemmar uppmanas respektera utfartsbud via Östermarksvägen norrut. Styrelsen för ÖBV beklagar djupt rådande situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *