Skicka motion

Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall, enligt föreningen stadgar, vara styrelsen tillhanda senast 31 maj. Detta för att styrelsen ska ha tid att bereda förslaget inför årsmötet.

Jag vill att nedanstående motion behandlas på nästa ordinarie årsmöte: