Spridning av material på våra vägar

Under sista veckan i mars i år spreds som vanligt material på ca 1/3 av våra vägar. Norr om riksväg 9 har sedan några år material med fördelning 0 – 16 mm spridits medan söder om denna riksväg mindre grovt material med fördelning 0 – 8 mm använts. Anledningen till denna skillnad har varit att vägunderlaget pga. mer trafik på norra sidan har slitits ned fortare. Det grövre materialet har dock nackdelen att innan det har trycks ned av fordon är besvärligt att gå och cykla på och speciellt svårhanterligt för de som har rullatorer. I år hade 0 – 16 mm:s materialet dessutom mer andel av de större partiklarna än vad vi är vana vid men uppfyllde ändå kraven enligt Sydsten. Vi kommer nästa år pröva att sprida det finkornigare materialet 0 – 8 mm även på norra sidan även om detta eventuellt kommer kräva något fler åtgärder för att hålla vägarna i gott skick

6 tankar om “Spridning av material på våra vägar

 1. Bra med mindre stenstorlek det blir säkert bättre men det STORA problemet just nu är att det ryker så fruktansvärt av vägdam så att man knappast får luft då man vistas på tomten ute vid vägen, Cedervägen 48, panik, mycket hög tid att SALTA …

  1. Att sprida salt när det är så här torrt och inget regn är att vänta gör ingen nytta men innebär en stor kostnad för vägföreningen. Så fort prognoserna säger att det skall bli regn kommer vi sprida salt.

   1. Ser just väderrapporten och det lovas regn på torsdag och fredag så då passar det ju bra.
    Vi har en svårt utsatt/torr vägsträcka mellan Brunsbovägen och Svarttalsvägen, den borde saltas tidigare på våren innan sommartorkan kommer eller ska vi själv behövs köpa salt och sprida ut för att det blir för dyrt för föreningen …

    1. Vår entreprenör har varit i standby sedan en tid för för att sprida salt. Är som sagt meningslöst att sprida salt om vägarna samtidigt inte har någon fuktighet.
     Salt spreds i hela vårt område under våren i v12 och 13 dvs. gjordes även på Cedervägen

     1. Enligt Klart.se får vi regn här någon dag framöver då är det kanske lämpligt att agera.
      (Hur kan det gå att sprida salt i S Sandby där är väl lika torrt som här, ditt resonemang håller inte.)

     2. Att sprida är sin sak men att det skall göra någon nytta en annan.

      Följande säger Trafikverket:

      Kalciumklorid eller magnesiumklorid binder fukten som finns i vägbanan. Det krävs en viss mängd fukt för att de skall verka på ett effektivt sätt därför skall spridningen anpassas efter det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *