Spridning av material på våra vägar

Under sista veckan i mars i år spreds som vanligt material på ca 1/3 av våra vägar. Norr om riksväg 9 har sedan några år material med fördelning 0 – 16 mm spridits medan söder om denna riksväg mindre grovt material med fördelning 0 – 8 mm använts. Anledningen till denna skillnad har varit att vägunderlaget pga. mer trafik på norra sidan har slitits ned fortare. Det grövre materialet har dock nackdelen att innan det har trycks ned av fordon är besvärligt att gå och cykla på och speciellt svårhanterligt för de som har rullatorer. I år hade 0 – 16 mm:s materialet dessutom mer andel av de större partiklarna än vad vi är vana vid men uppfyllde ändå kraven enligt Sydsten. Vi kommer nästa år pröva att sprida det finkornigare materialet 0 – 8 mm även på norra sidan även om detta eventuellt kommer kräva något fler åtgärder för att hålla vägarna i gott skick

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *