Höjd medlemsavgift till 400kr/andel

Vid årsstämman den 20 juli beslutades att avgiften höjs till 400 kr/andel dvs. innebär en höjning med 25 kr/andel. Föreningen är numera momspliktigt vilket något ökar dess kostnader. Dessutom har kostnaderna för material och entreprenörens insatser stigit vilket också motiverar en höjning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *