Kallelse till förrättning den 23/9 kl 13:00

Kommunen tillsammans med Lantmäteriet har föreslagit att ÖBV:s ansvarsområde GA:4 skall utvidgas genom att en av de två tomter kommunen köpte 2017 för att i uthyrningsstugor härbärgera flyktningar skall göras om till ett grönområde och ingå i GA:4. Den andra tomten behåller man för att låta senare bli bebyggd. Stugorna blev aldrig använda som flyktingbostäder så nu har kommunen två tomter som måste skötas vilket man vill slippa undan. Vi i ÖBV:s styrelse är emot att föreningen tvingas behöva ta hand om underhållet av den ena av tomterna och ser det bara som ett försök från kommunen att övervältra ett arbete och kostsamt underhåll på ÖBV. ÖBV får inget extra bidrag för att täcka de utökade kostnaderna. Båda tomterna bildar för närvarande, tills den ena i framtiden blir bebyggd, ett stort gemensamt grönområde varför det inte heller blir bra om de sköts av två olika organisationer. Kommunen borde sköta sina egna tomter! Vi har via möte med kommunen idag 13/9 försökt stoppa förrättningen men lyckades inte och har dessutom av Lantmäteriet påtvingats uppgiften att kalla alla våra medlemmar till detta möte/förrättning som sker den 23/9 kl 13:00. Se mer information från Lantmäteriet i bifogat dokument där det framgår hur man anmäler sig och ansluter till mötet. Delta gärna i mötet och säg vad du tycker om att föreningen måste öka sina kostnader för att sköta kommunens tomt. https://xn--bv-eka.se/wp-content/uploads/2021/09/Kallelse-1.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *