BESLUT OM UTÖKNING AV ÖBV:S ANSVARSOMRÅDE

Alla ÖBV medlemmar har brevledes fått eller kommer de närmsta dagarna att få ett beslut från Lantmäteriet att vårt ansvarsområde GA:4 kommer utvidgas med Ängagårdsvägen och alla fastigheter utmed denna samt med en del av tomten St Beddinge 65:4. ÖBV:s styrelse har aldrig motsatt sig en utvidgning med Ängagårdsvägen och tillhörande fastigheter eftersom man för detta område saknat vägförening och entreprenör. Inledningsvis var styrelse mycket tveksam till godta en utvidgning med grönområdet St Beddinge 65:4 som är en tomt som Trelleborgs kommun äger. Efter diskussioner med kommunen har vår del av detta område begränsats till vara ett delområde söder om den bäck som går genom området. Därigenom blir området betydligt mindre och mer lättskött, då bl a bäcken inte ingår som kräver mer underhåll. Dessutom slipper boende intill vårt nya grönområde att direkt påverkas av de besökande på den närliggande tomten St Beddinge 65:59 där uthyrningsstugor skall byggas eftersom ett eventuellt alternativ var att St Beddinge 65:4 istället skulle upplåtas till arrendatorn till St Beddinge 65:59.

De nya medlemmarna vid Ängagårdsvägen kommer betala 10.000:- i inträdesavgift och dessutom en årlig avgift på samma sätt som alla våra andra medlemmar i ÖBV. Även Trelleborgs kommun kommer betala en årlig avgift för 20 andelar. Med dessa tillskott till våra intäkter beräknar styrelsen att ingen höjning av årsavgifterna kommer bli nödvändiga för våra medlemmar.

En tanke om ""

  1. Hej
    Undrar om mitt mail kommit fram som jag skickade i februari med anledning av ÖBV`s utökade ansvarsområde, och det faktum att vi erhållit fakturorna för ovannämnda…!?
    Har ej fått någon respons än därav frågan.
    Mvh Christina Andersson, Ängagårdsvägen 1
    / Håkan Persson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *