Fakturering med nytt system

Vi har använt ett nytt system VägFas för uppdatering av fastighetsregister och fakturering. Vi har importerat all fastighets- och ägardata från Lantmäteriets register. Tyvärr kan det dock finnas fel när det gäller andelstal som anger om man har en fastighet för sommar- eller åretruntboende, obebyggd tomt eller direktutfart till riksväg:

1 andel – obebyggda tomter
1,5 andelar – fastigheter med direktutfart till riksväg 9
2 andelar – fastigheter för sommarboende
3 andelar – fastigheter för åretruntboende.

Kontakta styrelsen om andelstalet inte stämmer eller det finns annat som bör ändras.

Vi uppmanar dessutom alla medlemmar att lägga in sina e-postadresser i VägFas och samtidigt kryssa för att denna får lagras. Logga in i VägFas med den kod som kom med fakturan, se bilaga Inloggning. Upplevs detta som krångligt så kan man skicka ett e-postbrev till styrelsen där man ger sitt samtycke så lägger vi in adressen.

4 tankar om “Fakturering med nytt system

    1. Vi har höjt andelskostnaden från 350:- till 375:- dvs. en höjning med ca.7% har skett. Samtidigt har vi sett över om fastighet har byggts på tomten och rapporterade boendeförhållande dvs. om man är åretruntboende vilket innebär en tilldelning av 3 andelar, eller sommarboende, 2 andelar eller obebyggd tomt, 1 andel. Om man har direktutfart till riksväg 9 skall man tilldelas 1,5 andelar vilket borde vara fallet för din del. Vi återkommer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *