Salt och grus har spridits på de mest utsatta vägarna

P.g.a. den ihållande torkan har dammbildningen varit besvärande varför salt har spridits den 1 juni på de mest trafikerade och utsatta vägarna vilket innebär de flesta vägarna på den norra sidan. Grus har spridits på de mest slitna vägarna under april och maj månad och övriga har skrapats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *