Vår förre ordförande Thorsten Appelgren har avlidit.

Efter en lång tids sjukdom har Thorsten avlidit. Han var ÖBV:s ordförande under perioden 1990 – 2014. Under denna tid drev han med kraft och framgång ett antal frågor bl.a. att öka trafiksäkerheten i området. Det är till stor del hans förtjänst att farthinder har installerats på riksväg 9 och inom ÖBV:s eget område. Under många år bearbetade han Trelleborgs kommun för att förmå dem att införa att lagstadgad maximal hastighet inom ÖBV:s område skall vara 30 km/tim. Bara för någon månad sedan har sådana skyltar installerats. Han lyckades även förmå Vägverket att sätta upp belysningsstolpar utmed ÖBV:s område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *