Remissvar angående hastighetsbegränsningar på riksväg 9

Idag finns ett flertal växlingar mellan 40 km/tim och 60 km/tim som maxhastighet på den del av riksväg 9 som går genom Beddingestrand och Skateholm, något som är förvirrande och har reducerat respekten för att hålla dessa maxhastigheter. Trelleborgs kommun vill nu göra förändringen att 60 km/tim skall gälla för hela denna sträcka. Man har bett ett antal remissinstanser bl. a. oss att ge sin syn på saken. ÖBV har tillsammans med Beddingestrands Föreningsråd därför tagit fram en skrivelse.I denna förordar vi att under hela året skall 40 km/tim gälla från västra infarten i Beddingestrand och fram till och med Amalfi/Pärlvägen. Resten av sträckan dvs. från Amalfi och till utfarten ut ur Skateholm skall 40 km/tim gälla sommartid och resten av året kan max tillåten hastighet höjas till 60 km/tim. Guppen vill vi skall vara kvar, speciellt vid övergångsställe, busshållsplatser och där cykelleden korsar riksväg 9. Guppen dämpar inte bara hastigheten utan även trafikintensiteten på riksväg 9. Detta gäller t ex för tunga fordon som väljer andra bättre lämpade vägar.

Beddingestrands Samfällighetsförening valde att göra en egen skrivelse. I denna förordar man bl a att från Amalfi till Skateholm skall 60 km/tim gälla året runt.

Se bifogad skrivelse: remissvar-hastighetsbegransningar-riksvag-9

2 tankar om “Remissvar angående hastighetsbegränsningar på riksväg 9

  1. Vad var det för fel med 50 km/tim hela sträckan året om och gupp där så behövs.
    Det är inte bra som det är idag, hastigheten har ökat med mellan 10-20 km/tim sedan man införde de nya hastigheterna.

    1. 50 km/tim är ingen maxhastighet som Trafikverket i framtiden kommer tillämpa för tätorter utan 40 km/tim gäller. Vi är överens att gupp bör finnas där de behövs dvs. vid övergångsställe, busshållsplatserna mm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *