Enkäten om vägguppen är nu avslutad

Alla svar till enkäten om guppens vara eller inte vara har nu räknats och enkäten är härmed avslutad.

En klar majoritet förordar att guppen tas bort, 70 % av svaren i området norr om riksväg 9 där alla guppen finns och 66 % av totala antalet svar för både norra och södra området.

Valdeltagandet var 24 % för norra området och som förväntat betydligt lägre för södra, mindre än 5 %.

Styrelsen har ett möte 25 augusti där guppens vidare framtid kommer diskuteras och beslutas.

2 tankar om “Enkäten om vägguppen är nu avslutad

  1. Vi har tagit del av svaret i enkäten om vägguppen. Att ta bort guppen med argumenten ”Guppen flyttar bara problemen” och ”Guppen sänker bara hastigheten lokalt i närheten av guppen” innebär att man accepterar problemet att hastigheten är för hög. Den som argumenterar med att guppen ”Skadar bilarna” värnar om de som kör för fort. Att guppen är ”Farliga för cyklister” är inget argument eftersom det är ett problem som enkelt kan lösas genom att t.ex. lämna en sträng eller dela guppen.
    Ola och Annika Karnland

  2. För att lösa problemen att trafiken flyttar från en väg med gupp till en annan utan sådana t ex från Furu- till Blågransvägen eller att ett gupp bara fungerar lokalt skulle kräva att ca 35 gupp införs på området norr om riksväg 9. Detta skulle i hög grad försvåra underhållet av vägarna samt förmodligen leda till kraftiga protester från många medlemmar. Instämmer i att om guppen skadar bilarna beror detta förmodligen på att de framförs med för hög hastighet. ÖBV delade på guppen för att cyklister lättare skulle kunna passera dessa men när mörkret infaller kan de fortfarande utgöra en fara. Styrelsen har beslutat att acceptera det kraftiga ”Nej till gupp” som enkäten gav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *