Översvämning i Beddingestrand

small_Oversvamning_Beddinge_048

Figur 1. Fastighet vid Furuvägen

Det ihållande regnet har tyvärr medfört att det bildats stora vattensamlingar på åkermarken norrut och delvis spridit sig in på närliggande tomter och i vissa fall in i hus – se foto ovan. Furuvägen ligger delvis under vatten.

Vid besiktning av vattendragen som skall föra bort vattnet har vi kunnat konstatera att dessa inte har ett bra flöde eftersom de inte har rensats sedan länge vilket är markägarnas och dikesföretagens skyldighet. Vi har kontaktat kommunen för att de skall driva på så att alla berörda parter gör vad de skall men de menar att detta är inte deras sak. Länstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet när det gäller dikesföretag. För att avhjälpa akuta problem erbjuder kommunen sandsäckar för att valla in fastigheterna.

small_Oversvamning_Beddinge_066

Figur 2. Tullstorpsån och närliggande markområde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *