Kommunens förslag till lagstadgad maxhastighet

ÖBV har fått en möjlighet att yttra sig över den plan för lagstadgad max hastighet som föreslås för ÖBV:s vägar och för riksväg 9:s vägsträcka genom Beddingestrand.

När det gäller ÖBV:s vägar föreslås 30 km/t vilket är positivt och i linje med vad ÖBV arbetat för i många år.

För riksväg 9 gäller följande i detalj:

Från infarten i Beddingestrand och fram till Amalfi restaurang gäller 40 km/t, därefter 60 km/t fram till Barkborrarvägen, där ett gupp finns, varefter hastigheten sänks till 40 km/t en kort sträcka, fram till Guldbaggevägen, där den åter höjs till 60 km/t. Denna hastighet gäller fram till Gulrosvägen/Strandköp där den åter sänks till 40 km/t en kortare sträcka fram till Nyponrosvägen där den åter blir 60 km/t som varar fram till Äppelrosvägen/campingplatsen. Förbi campingplatsen skall 40 km/t gälla och växla till 60 km/t vid Kråkbärsvägen för att vara 60 km/t genom Skateholm.

Styrelsen för ÖBV menar att de många växlingarna mellan 40 och 60 km/t kommer vara förvirrande och är negativ till att max hastigheten kommer höjas från 50 km/t till 60 km/t för långa sträckor genom samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *