Motion till kommande årsstämma

Det åligger fastighetsägare som använder våra vägar för tunga transporter att återställa skador på vägbanor och vägrenar. Tyvärr fungerar inte detta alltid i praktiken med följd att föreningen/medlemmarna tvingas svara för kostnaderna. Styrelsen kommer därför att genom en motion vid kommande årsstämma föreslå införande av en bestämmelse att fastighetsägaren debiteras 5.000:- vid bygglovets beviljande. Beloppet skall täcka reparationer av eventuella skador. Ett eventuellt överskott betalas när byggnationen är klar. Tilläggsdebitering kan också bli aktuellt. Alla reparationer av vägarna får endast utföras av föreningens entreprenör. Motionen kommer att presenteras på hemsidan under maj månad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *