Diesbäcken – Gångstråk längs klitterna

Tekniska nämndens ordförande Erik Samuelsson lovade under hösten 2013 att kommunen skulle engagera sig och återställa på dess egen bekostnad den nere vid klitterna bortspolade gångbron över Diesbäcken. När parkförvaltningens personal i början av januari skulle påbörja byggandet av en provisorisk bro/spång förbjöd delägare till marken att arbetet utfördes. Den aktuella fastigheten, S46, är en samägd samfällighet. Den lyder under allemansrätten men fasta installationer måste godkännas av juridisk ägare. ÖBV har inte tagit i anspråk rätten över mark för allmän plats och grönområde och har därför ingen möjlighet att agera i frågan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *