Avgränsning av vägområde i kurvor

En av föreningens medlemmar har ondgjort sig över placeringen av vita stolpar i hörnan av Enevägen – Blågransvägen. I samråd med föreningens entreprenör har styrelsen låtit avgränsa ett antal kurvor inom föreningens vägnät för att förhindra sneddning. Därigenom undvikes sättningar på vägområde utan bärlager med vattensamlingar vid nederbörd. Modellen har använts under några år med stor framgång. För trafikant gäller det att anpassa hastigheten efter förhållandena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *