Vägmark vems ansvar?

Vem äger och sköter vägmarken utanför ens tomt är något som kanske för en del inte är helt bekant. Följande gäller: vägarna och tillhörande vägmark äger vi alla fastighetsägare gemensamt men vägföreningen dvs ÖBV har ansvaret för skötsel och underhåll av dessa. När det gäller vägmark uppmanar ÖBV att den enskilde fastighetsägaren självt klipper gräset och röjer växtligheten på vägmarken utanför tomten men träd får inte fällas utan ÖBV:s medgivande. Man får inte heller bygga något på vägmarken eller placera sten, lägga plattor, ställa blomkrukor mm på denna mark. När man t ex bygger ett sopställ skall detta således placeras på den egna tomten som visas för exemplet på bilden nedan. Det är inte förbjudet att parkera på vägmark men har man egen bil bör man ha en parkeringsplats på sin tomt och inte konstant ställa bilen på vägmark.

6 tankar om “Vägmark vems ansvar?

 1. Hej.
  Har vi ÖBV kommit någonvart med
  permanentboendes parkering på VÄGMARK? Tänker speciellt på Cedervägen. Det finns ju plats för bilar på resp tomt.

  1. Tyvärr har vår uppmaning inte gjort så stor skillnad. Många fortsätter tyvärr att konstant parkera på vägmark. ÖBV kan inte införa några tvingande åtgärder som t ex P-förbud vilket vi kanske inte vill i heller utan kommer envist fortsätta att uppmana medlemmarna till förbättring.

 2. Är just ute och rensar upp vinterskräp på s.k. min vägmark och upplever att det är hög tid att salta då ryker fruktansvärt, även när bilarna kör sakta, går knappt att andas.
  Gäller Cedervägen speciellt sträckan mellan Svarttallsvägen och Vitgransvägen // Monika

  1. På 1/3 av våra vägar sprids just nu grus och på alla vägar salt. Detta sker årligen vid denna tid. Vädret skall helst varit gynnsamt när detta sker dvs. vägarna skall vara fuktiga så saltet binds.

 3. Angående skötsel av vägmark för fastighetsägare.
  Jag promenerar mycket inom föreningens område och det är mycket skiftande hur vägmark underhålls utanför respektive tomt. Det finns många välskötta vägmarksområdet, men dessvärre andra som under alla de år jag bott både som fritidsboende och permanentboende, förefaller åsidosatta. Välskött vägmark bidrar till att området skapar en positiv bild av Beddingestrand för boende och besökande.

 4. Alla fastighetsägare uppmanas att sköta vägmark utanför sin tomt. Om detta inte sker tillfredsställande ser vägföreningen till att framkomligheten och sikten på vägen är ok. Även träd eller grenar som riskerar att falla på väg eller vägmark tas bort. Dessa åtgärder görs 3 gånger om året. Det är således framför allt fastighetsägarna som skall se till att det ser välskött ut på vägmark. Detta för att vägföreningen skall ha en rimlig arbetsbörda och ekonomi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *