Vägmark vems ansvar?

Vem äger och sköter vägmarken utanför ens tomt är något som kanske för en del inte är helt bekant. Följande gäller: vägarna och tillhörande vägmark äger vi alla fastighetsägare gemensamt men vägföreningen dvs ÖBV har ansvaret för skötsel och underhåll av dessa. När det gäller vägmark uppmanar ÖBV att den enskilde fastighetsägaren självt klipper gräset och röjer växtligheten på vägmarken utanför tomten men träd får inte fällas utan ÖBV:s medgivande. Man får inte heller bygga något på vägmarken eller placera sten, lägga plattor, ställa blomkrukor mm på denna mark. När man t ex bygger ett sopställ skall detta således placeras på den egna tomten som visas för exemplet på bilden nedan. Det är inte förbjudet att parkera på vägmark men har man egen bil bör man ha en parkeringsplats på sin tomt och inte konstant ställa bilen på vägmark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.