Skyltning av lagstadgad hastighet på ÖBV’s vägar och riksväg 9

Trelleborgs kommun kommer under hösten påbörja byte av skyltar inom ÖBV:s område där befintliga blå skyltar för rekommenderad max hastighet ersätts med röd/gula skyltar som anger max tillåten hastighet 30 km/tim. Alla tillfartsvägar från Riksväg 9 kommer få skyltar. Arbetet beräknas vara klart till jul.

För Riksväg 9 föreslår Trafikverket att hastighetsbegränsning växelvis ändras mellan guppen. Förslaget innebär således att 40 km/tim införs från infarten från Trelleborg och fram till första guppet vid Amalfi restaurang där den ersätts med 60 km/tim för att åter bytas till 40 km/tim vid nästa gupp vid Gräshoppsvägen för att vid efterföljande gupp åter bli 60 km/tim etc. Förslaget kommer skickas på remiss till bl. a. ÖBV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *