Hastighetsdisplay flyttas runt på våra vägar

ÖBV har införskaffat en hastighetsdisplay som visar när en hastighet överskrides, i vårt fall 30 km/tim, och som lagrar alla uppmätta hastigheter med angiven tidpunkt. Hastigheterna mäts och lagras för fordon som kör i båda riktningarna men visas endast för ett fordon som kör framifrån mot displayen. ÖBV kommer flytta runt displayen till våra olika vägar för att dels på plats visa när hastigheter överskrids och dels få en uppfattning hur ofta fordon framförs med för höga hastigheter

3 tankar om “Hastighetsdisplay flyttas runt på våra vägar

 1. Detta är ett helt år sedan ni införskaffade denna och jag har då aldrig sett den och Ängarödsvägen är ännu en rallybana😡 och det verkar som om ni struntar i detta då ni inte lät oss behålla våra vägbulor. Samtidigt saknas det 30 skyltar så i praktiken är här 70

  1. Efter massiv kritik mot fartguppen genomfördes en omröstning där en stor majoritet förordade att de skulle tas bort vilket därefter skedde. Även de boende vid Ängarödsvägen som tillhör ÖBV:s ansvarsområde hade möjlighet att ge sin röst. Sedan några månader finns det en kabelbrygga över Ängarödsvägen och som är placerad inom ÖBV:s ansvarsdel av vägen. Denna fungerar på samma sätt som ett gupp. Ett problem med ett gupp är att de bara har en verkan lokalt nära guppet.
   Hastighetsdisplayen som inköptes i fjor har flyttats runt och står för närvarande på Furuvägen. Den kommer i sinom tid att placeras på Ängarödsvägen. ÖBV förvaltar många andra vägar som har jämförbar trafik som Ängarödsvägen och alla måste vänta på sin tur. Att bilar körs så fort som uppåt 70 km/tim är inget vi kunnat notera på någon av alla de vägar där displayen varit placerad t.ex. Ceder- och Cypressvägen.
   Efter många års påtryckningar gick Trelleborgs kommun med på att införa hastighetsbegränsning på 30 km/tim i vårt och de andra närliggande vägföreningarnas område inklusive St Sjötorps område genom vilket Ängarödsvägen också passerar. Kommunen ansvarade för installationen av de skyltar som visar att 30 km/tim gäller. Det finns sådana skyltar vid alla infarter från riksväg 9 och Brunsbovägen till vårt och de andra vägföreningarnas område. Vid korsningen Långevadsvägen – Brunsbovägen dvs. vid infarten till St Sjötorpsområdet via Ängarödsvägen borde eventuellt också finnas en skylt. Detta kommer påpekas till St. Sjötorps vägförening och kommunen

   1. Ni förvaltar mycket i vägföreningen men det känns som om ni glömmer bort de vägar där ni inte vistas, för övrigt är just Ängsrödsvägen ett stort problem då det blir betydande hastigheter när fordon kommer norrifrån hade inte kabelskyddet varit på plats just nu så hade hastigheten varit högre då det är fri sikt från backen och ner när du kommer norrifrån. För övrigt är murgrönevägen/Ängsrödsvägen en stor trafikfara då vissa klipper häckar mm väldigt dåligt. Det är bara att åka ut på en inspektionsrunda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *