God Jul och Gott Nytt År önskas ÖBV:s alla medlemmar

Under året som gått har vi fått en förändrad sophämtning pga att sopsortering införts. Detta har ställt nya krav på våra vägar eftersom nya och större sopbilar används och samtidigt förbjöds backning av dessa bilar. Innan den nya sophämtningen började gälla diskuterade ÖBV tillsammans med Trelleborgs kommun vilka åtgärder som borde genomföras för att underlätta för medlemmar och sophämtningen. Diskussionerna resulterade i att bl. a. några fasta hinder ersattes med öppningsbara bommar. Detta gäller hindren vid Krabbskalsvägen, Kronovägen vid utfart till Golfklubbens parkering, vägkorsen vid Svärmar-/Sergeantvägen samt Strandfynds-/Pärlvägen. Vid Tujavägen vidgades vändplatsen. Trelleborgs kommun bidrog med 20% av kostnaderna för åtgärderna. För övrigt har hösten inneburit mycket nederbörd som negativt påverkat våra vägar men vår entreprenör har gjort sitt bästa för att ända hålla vägarna vid gott skick genom att sprida grus, skrapa och kontinuerligt fylla i håligheter.

Vi ser framemot en fin jul och förhoppningsvis ett 2018 med gynnsamt väder för både våra medlemmar och våra vägar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *