Efterspelet till översvämningen av Diesbäcken

Skadorna som uppstod vid översvämningen av Diesbäcken för 2 år sedan är ännu inte åtgärdade. Följande korrespondens har därför förekommit mellan Länstyrelsen och ÖBV.

Från: Lindén Mats [mailto:Mats.Linden@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 12 april 2013 13:51
Till: thorsten@beddingestrand.se

Ämne: Uppdatering om Diesbäcken

Hej

Jag skulle väl informerat dig tidigare om utvecklingen av ärendet Lilla Beddinge/Diesbäcken, men bättre sent än aldrig antar jag. Som framgår av mailet nedan har Johnny Carlsson drivit ärendet med Bengt Larsson på kommunen och därmed lämnat över ansvaret till Larsson/kommunen och mig/Länsstyrelsen. Själv bad jag 25/3 Larsson hålla mig informerad om framskridandet i ärendet. Sedan dess har jag inga nyheter att förmedla.

Med vänliga hälsningar,

Mats Lindén

Fiske- och vattenvårdsenheten, miljöavdelningen

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö
040/044-25 23 39, 070-635 8045
mats.linden@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane
Från: Johnny.Carlsson@trelleborg.se [mailto:Johnny.Carlsson@trelleborg.se]
Skickat: den 22 mars 2013 15:04
Till: Lindén Mats
Kopia: Bengt.A.Larsson@trelleborg.se;
Österling Lukas; Per-Arne Johansson Trelleborg

Ämne: Rapport Möte vid Diesbäcken 2013-03-21

Hej Mats!

Som bekant besökte undertecknad tillsammans med länsstyrelsens representanter, Therese Eklund och Lukas Österling Diesbäckens mynningsområde första gången den 7 december 2012. Området hade översvämmats efter kraftiga regn 2010 och 2011 och skapat skador på bl.a. fastigheten Lilla Beddinge 56:16 (ägare Ebbe Kampf) och Lilla BeddingeS:46 (Kampf m.fl.). Ärende över detta finns både hos kommunen och länsstyrelsen. Undertecknad som driver Tullstorpsåprojektet vilkets arbetsområde dvs Tullstorpsåns avrinningsområde gränsande men ej direkt berörd av Diesbäcken kontaktades med anledning av lokalkännedomen för att förevisa länsstyrelsen området (Tullstorpsåprojektet är alltså involverat i detta,  undertecknad agerar i eget namn, tjänstledig fr kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och engagerad i kustfrågorna)

Vid besöket meddelande din företrädare Eklund fastighetsägaren att länsstyrelsen inte hade ansvar för att fatta beslut om åtgärder för återställande av det drabbade området.(min uppfattning av informationen) Då det vid tillfället tycktes råda samma uppfattning i kommun om dess roll föreslog undertecknad att själv dryfta ärendet med den tekniske chefen Martin Nilsson för att utröna om det med tanke på vikten av tillgänglighet längs kusten fanns möjligheter för kommunen att medverka till att det åter skulle vara passera Diesbäcken. Dvs att verka för att en ny bro kom på plats och samtidigt medfinansiera detta. Nilsson visade förståelse för tillgänglighetsfrågan och instruerade mig att ta med mig Bengt Larsson, enhetschef park Tekniska förvaltningen så att han skulle bilda sig en uppfattning om vilka åtgärder som erfordrades.

Igår 130321 besökte jag och Bengt Larsson  Diesbäcken och träffade Ebbe Kampf( Lilla Beddinge 56:16) på  strandfastigheten Lilla Beddinge S:46 ( Kampf m.fl.)där bron spolats bort. Bengt Larsson konstaterade problemet och meddelade att han i nästa skede skulle ta med sig personal från tekniska förvaltningens projekteringsavd för att försöka få tillstånd ett förslag/skiss på hur att återupprätta en förbindelse över bäcken. Därefter blir det en fråga om kommunen anser sig villiga att finansiera och utföra åtgärden. Där bron legat går även kommunala vattenledningar vilka nu delvis ligger synliga.

 

  • Det kan konstateras att själva åmynningen fortfarande är igensatt av nedfallna salix-buskar hindrande ett fritt utflöde samtidigt och det fortsatt eroderar området dör bron legat. Min personliga uppfattning är att det borde åligga dikningsföretaget att hålla mynningen öppen men det lär finnas olika uppfattningar om var gränsen för dikningsföretagens ansvar går. Min egen uppfattning är att trots att stranden breddats sedan df intättades så har df ansvar för att själva hålla mynningen öppen eller om detta inte håller juridiskt se till så att mynningsområdets fastighetsägare ser till så inte ett fritt flöde hindras.
  • En annan åsikt som jag hyser är att strandskyddsreglernas syfte att trygga allmänhetens tillgång
    till strandområdet  längs med kusten, detta borde i sammanhanget också
    vara ett relevant verktyg.
  • I nuläget finn det en 5-6 meter öppet dike vilket är ganska djupt, det var vid tillfället, vad jag kunde se, avspärrat endast med enkel plastlina på den västra sidan på över en meters höjd. Ett barn kan lätt springa under och hamna i vattnet med förödande konsekvenser som följd.  Det rör sig normalt ett stort antal personer längs kustområdet och jag ser mycket stor för  fara för en allvarlig olycka skall kunna inträffa, detta påtalade  jag redan vid mitt första besök för både länsstyrelsen som för Kampf.

Med dessa insatser och kommentarer vilka förmedlade till på Kampf och Larsson avslutar jag härmed mig engagemang i ärendet och hoppas som själv boende vid kusten att en bro åter kommer på plats så att allmänheten åter kan passera området och ber dig vänligen
bevaka händelseutvecklingen ,

Kontaktuppgifter

Fastighetsäga
Ebbe Kampf tel. 0410 25940, 0763 650790

Trelleborgs kommun

Tekn.förv.

Bengt Larsson tel. 0734 422993
e-post se ovan

Samhällsbyggnadsförv.

Per-Arne Johansson  tel. 5410 733243
Med vänlig hälsning

Johnny Carlsson
———————————————————————————-

Tullstorpsån Ekonomisk förening

Projektledare Johnny Carlsson

c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen

Rådhuset

231 83 Trelleborg

c/o Telefon: 0410 73 32 61, Mobil: 0708 817857 Fax 0410 15565

E-post johnny.carlsson@trelleborg.se

www.tullstorpsan.se

Från: thorsten appelgren [mailto:thorsten@beddingestrand.se]
Skickat: den 13 april 2013 09:41
Till: ’Lindén Mats’

Ämne: SV: Uppdatering om Diesbäcken
Tack för informationen!

Vilket regelverk gäller för denna typ av allmänfarligt tillstånd ?

Vilken tillsynsmyndighet har ansvar för att åtgärder vidtages?

Det gäller att utloppet hålles öppet och att återställa inträffade ras norr om klitterna.

Tacksam för svar på dessa frågor snarast möjligt.

Med vänlig hälsning

Thorsten Appelgren

ordf. Östra Beddingestrands Vägförening

För kännedom

Vi har genom vår entreprenör beräknat  kostnaden för återställning till ca 50.000 kronor ex moms.!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *