Återställning efter grävning för fibernät

Vill på förekommen anledning bara informera att arbetet med att återställa efter grävning för fibernät på vägmark fortfarande pågår. När detta är klart görs en besiktning med representanter från både vägföreningen och Sandström AB och därefter gäller 5 års garantitid. För ÖBV:s del har besiktning norr om riksväg 9 gjorts från golfklubben t.o.m Blågransvägen och på södra sidan från Pärlan till Skateholms camping. De brister som funnits har protokollförts och kommer åtgärdas. All arbete med fibernät beräknas vara klart i juni månad. Sandström AB som är IP-Only:s entreprenör för detta arbete anser vi har hitintills varit tillmötesgående och gör ett gott arbete.

2 tankar om “Återställning efter grävning för fibernät

  1. Pinnar som är rödmarkerade har placerats ut vid många fastigheter.
    Hur länge behöver vi värna om dessa markeringar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *